Bài viết

Mặt bằng thiết kế chung cư Goldsilk City

Mặt bằng thiết kế chung cư Goldsilk City được thực hiện một cách kỹ lưỡng và hữu dụng. Các căn hộ được bố trí bao quanh phía ngoài, thang máy và trục kỹ thuật được bố ở vùng lõi. Các căn hộ đều đón gió và ánh sáng tự nhiên từ các phía, không có phòng ngủ nào bị thiếu ánh sáng.

Mặt bằng thiết kế tòa 106

Mặt bằng thiết kế tòa 106 chung cư Goldsilk City là 1 khối chữ nhật lồng ghép vào nhau, qua đó tòa 106 có 2 lõi thang máy, đảm bảo cho cư dân 2 tòa khối di chuyển.

Mặt bằng thiết kế tòa 107

Mặt bằng tòa 107 là khối hình chữ nhật với 1 lõi thang máy, các căn hộ có mặt thoáng lớn, ánh sáng tràn ngập trong các phòng ngủ và phòng khách.

Mặt bằng thiết kế tòa 108

Mặt bằng tòa 108 tương tự như tòa 107, khối hình chữ nhật dẹt và các căn hộ có nhiều ánh sáng